Nieuwe tijden - nieuwe positionering

22 DECEMBER 2015, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
Summary
Als u deze nieuwsbrief leest zijn wij met onze organisatie verhuisd naar de Paleisstraat 1 in Amsterdam. Met het Paleis op de Dam als buren en uitzicht op de Dam hadden wij ons geen mooiere locatie in het centrale hart van Amsterdam kunnen wensen. In de positieve flow van deze verhuizing maken wij graag enkele veranderingen binnen onze organisatie bekend.

Dutch PR Group

De Dutch PR Group werd in 2008 gepositioneerd als portal voor de PR branche in Nederland. Op initiatief van onze organisatie werd samen met buitenlandse collega-bureaus de European PR Group opgericht. Door de crisis die dat jaar opkwam, is het internationale initiatief niet doorgezet en werd besloten om de Dutch PR Group als overkoepelende organisatie voor onze bestaande bureaus in de markt te zetten. Zeker niet zonder succes.

Nu de markt weer aantrekt en de vraag naar professionele communicatieadvies- en PR bureaus ook internationaal toeneemt, is besloten om de Dutch PR Group haar oorspronkelijke positie weer te laten innemen. De Dutch PR Group zal naast haar rol als PR bureau, tevens als PR Portal voor opdrachtgevers fungeren en voor hen bemiddelen bij de totstandkoming van succesvolle klant-bureau relaties.

Dutch Reputation Management Group

Onze organisatie bouwt sinds 1995 aan de reputaties van haar opdrachtgevers, met als doel hun positie bij alle relevante stakeholders op te bouwen, voort te zetten, uit te bouwen en uiteraard te beschermen. Afhankelijk van de aard van de opdracht wordt verder gewerkt aan de bevordering van merkloyaliteit, het stimuleren van verkoop, het exploiteren van know-how of het geven van voorlichting. Met het toenemende aantal social media tools en de negatieve impact die een enkele tweet kan hebben op het imago van een merk of organisatie realiseren opdrachtgevers zich steeds meer hoe kwetsbaar zij zijn. Traditionele PR is niet meer afdoende om zich hiertegen te beschermen. Op korte termijn zullen wij dan ook vernieuwende diensten op het gebied van reputatiemanagement lanceren.

Met ingang van januari 2016 worden onze communicatieadvies- en PR activiteiten vanuit de nieuw opgerichte Dutch Reputation Management Group aangestuurd. Naast het nu uitgebreide pallet aan activiteiten van de Dutch PR Group, blijven de dochters Leads Public Relations (Leads PR) en Salon Waldorf hun specialistische know-how onder hun eigen naam onverminderd en onder de bezielende leiding van Wencke Fassbender aanbieden.

Building Trust Anno 2015

Al in 2007 voerde onze organisatie het motto Building Trust door in haar eigen positionering. Vanuit de overtuiging dat het in het leven nu eenmaal gaat over het verkrijgen en bieden van vertrouwen, zeker daar waar het gaat om relaties met de pers, heeft onze organisatie altijd fors geïnvesteerd in haar uitgebreide persoonlijke netwerk. Anno nu blijkt dat de toegevoegde waarde die wij onze opdrachtgevers hierdoor kunnen bieden vaak van doorslaggevend belang is om de keuze voor onze organisatie te maken. Ook voor 2016 zullen wij met veel toewijding blijven Bouwen aan Vertrouwen in onze relatie met onze opdrachtgevers, met de pers en uiteraard met al onze andere gewaardeerde contacten.

Maussen

De bureaunaam Maussen wordt met ingang van januari a.s. enkel nog voor aan Bart Maussen persoonlijk gelieeerde diensten aangewend. Zijn managementadvies- en coachingstrajecten zet hij onverminderd voort onder Maussen Vertrouwenspersonen & Coaches en Maussen Family Confidants.


Wij wensen u bijzondere feestdagen en een gezond, succesvol en uiteraard gelukkig 2016 toe.


Met vriendelijke groet,

Namens de Dutch Reputation Management Group

Bart MaussenImages
Spokespeople
Download PDF
Download PDF